سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی کووید-۱۹:
 
 
 

شماره

عنوان پژوهش

نوع پژوهش

شخص ارائه دهنده یا استاد راهنما

۱

بررسی میزان موفقیت در درمان بیماران مبتلا به کویید-۱۹ در قالب بستری روزانه و تحت نظر در بیمارستان بعثت در سال ۱۴۰۰

پایان نامه

رسول سلیمی

۲

بررسی تغییرات سیستم انعقادی در افراد مبتلا به کووید-۱۹ بستری در بیمارستان بعثت۱۳۹۹

پایان نامه

فاطمه امیری

۳

بررسی تغییرات اندیکس های خونی در افراد مبتلا به کووید-۱۹ مراجعه کننده به بیمارستان بعثت همدان در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

پایان نامه

فاطمه امیری

۴

مقایسه حساسیت رادیوگرافی و سی تی اسکن در تشخیص کووید_۱۹ در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی           پایان نامه بیمارستان بعثت در سال ۱۳۹۹

پایان نامه

محمد بحیرائی

۵

بررسی ارتباط بین تغییرات شمارش سلول های خونی و شدت بیماری در افراد مبتلا به کووید ۱۹ مراجعه کننده به بیمارستان بیمارستان بعثت همدان در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

پایان نامه

فاطمه امیری

۶

بررسی ارتباط سطح D_dimer با شدت بیماری در مبتلایان کووید ۱۹ بستری در بیمارستان بعثت همدان در سال ۱۴۰۰

پایان نامه

فاطمه امیری

۷

مقایسه CTاسکن ریه درخواست شده پزشکان اورژانس با تفسیر متخصصین رادیولوژی،در بیماران مشکوک به کرونا،در بیمارستان بعثت همدان،سال۱۳۹۹

پایان نامه

رسول سلیمی

۸

بررسی تاثیر فاکتورهای فردی و محیطی برافزایش ابتلاء زنان باردار به کووید ۱۹ استان همدان ۱۴۰۰

پایان نامه

ابراهیم جلیلی

۹

بررسی رابطه SaO۲ (اشباع اکسیژن شریانی) و PaO۲ (فشار نسبی اکسیژن شریانی) در بیماران کووید-۱۹ بستری در بخش های مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۹

پایان نامه

بهروز کارخانه ای

۱۰

ارزیابی رضایتمندی از خدمات آموزشی از دیدگاه کارورزان علوم پزشکی همدان مبتنی بر ادراک و انتظارات ایشان دردوران پاندمی کرونا در سال ۱۴۰۰

پایان نامه

سمیرامیس پور متعبد

۱۱

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری ناشی از Covid-۱۹ در بیمارستانهای استان همدان در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹

پایان نامه

ابراهیم جلیلی

۱۲

بررسی و مقایسه روند مراجعه های بیماران ترومایی به بخش اورژانس بیمارستان بعثت همدان در دو دوره زمانی یک ساله قبل و بعد از همه گیری کووید-۱۹

طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی

رسول سلیمی

۱

بررسی فاکتورهای روانی اجتماعی موثر در استفاده از ماسک صورت در دوران پاندمی کووید ۱۹ در جمعیت شهر همدان در سال ۱۴۰۰

پایان نامه

بهروز کارخانه ای

۱۴

بررسی توافق گرافی ساده قفسه سینه ((CXR و سی تی اسکن با RT-PCR در تشخیص COVID-۱۹ در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بعثت همدان در تابستان ۱۴۰۰

پایان نامه

ابراهیم جلیلی

۱۵

بررسی تاثیر استفاده از کرنل های مختلف بازسازی تصویر بر روی عدد سی تی بافت های مختلف مغز

پایان نامه

حسین خسروی

۱۶

بررسی تاثیر فاویپیراویر در درمان بیماران مبتلا به پنومونی کووید-۱۹ در مراکز درمانی در همدان در سال ۱۳۹۹

پایان نامه

ابراهیم جلیلی

۱۷

بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک دردوره همه گیری عفونت کووید-۱۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در اورژانس بیمارستان بعثت همدان در سال ۱۳۹۹

پایان نامه

رسول سلیمی

۱۸

بررسی ارتباط بین تنیدگی شغلی با فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان بعثت همدان در دوره همه گیری بیماری کووید-۱۹

پایان نامه

حمید بورقی

۱۹

بررسی نگرش و دانش کارورزان و کارآموزان پزشکی نسبت به استفاده از ابزارهای الکترونیک جهت ارتقاء مهارت-های اورژانس

پایان نامه

رسول سلیمی

۲۰

پیش بینی طول مدت بستری و میزان مرگ و میر بیماران کووید-۱۹ بستری شده در بخش ICU بیمارستان بعثت و سینا همدان با استفاده از سیستم آپاچی۴

پایان نامه

آرمان جهانگیری

۲۱

بررسی ارتباط سطح فریتین سرم با شدت بیماری در بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بخش ICU در مقایسه با بیماران بستری در بخش در بیمارستان بعثت همدان ۱۳۹۹

پایان نامه

رسول سلیمی

۲۲

بررسی و مقایسه سطح TOS و GSH در بیماران مبتلاء به کووید-۱۹ در بیماران با و بدون لوله تراشه بستری در ICU در بیمارستان بعثت استان همدان در سال۱۳۹۹

پایان نامه

فرشته مهری

۲۳

بررسی سطح ظرفیت آنتی اکسیدان تام در بیماران کووید ۱۹ بستری در بخش غیر مراقبت ویژه در مقایسه با افراد سالم در بیمارستان بعثت همدان در سال ۱۳۹۹

پایان نامه

فرشته مهری

۲۴

بررسی درگیری کلیه در کودکان مبتلا به کووید ۱۹ بستری شده در سال ۱۳۹۹ در بیمارستان بعثت همدان

طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی

حسین عماد ممتاز

۲۵

آنالیز یافته های شمارش سلول های خونی در بیماران مبتلابه پنومونی کرونا ویروس بستری در بیمارستان بعثت همدان و مقایسه نتایج آن در ۲ گروه سنی زیر۱۸سال و بالای ۱۸ سال (اسفندماه ۱۳۹۸ اسفندماه ۱۳۹۹)

پایان نامه

مهتا رزاقی

۲۶

بررسی اپیدمیولوژیک ویژگی های بالینی بیماران ترومایی و پرسنل آلوده به کروناویروس مراجعه کننده به بیمارستان بعثت همدان در فاصله زمانی سال های ۹۹-۹۸

طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی

محمد حسین بخشایی شهربابکی

۲۷

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک و بالینی موارد مشکوک و قطعی بیماری کووید ۱۹ در شهرستان تویسرکان

طرح کارمندی

مریم افشاری(هیئت علمی)

۲۸

ترسیم نقشه فوت بیماران مبتلا به کرونا مبتنی بر گواهی فوت در بیمارستان بعثت

پایان نامه

علی محمد پور

لیست اخبار صفحه :1
درخشش دیگر از کلان بیمارستان بعثت
درخشش دیگر از کلان بیمارستان بعثت

درخشش دیگر از کلان بیمارستان بعثت

مجتمع آموزشی درمانی بعثت به عنوان مرکز درمانی ارائه دهنده خدمات یکپارچه شکستگی ثانویه در کشور ایران در سایت بین المللی پوکی استخوان ثبت گردید.

طراحی سایت نیافام