سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

اخبار و وقایع
آموزش همگانی
با تزریق عمومی واکسن برای هم بمانیم
فیلم های آموزشی
گالری فیلم
1400/08/25

خوشحال می شویم انتقادات و پیشنهادات شمارا بشنویم

 

همدان بلوار شهید بهشتی - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بعثت
 
تلفن :۳۲۶۴۰۰۳۰ - ۳۲۶۴۰۰۲۰
شماره پیامک : ۳۰۰۶۴۴۸۰۰۰۰۱۰ 
دورنگار :۳۲۶۵۱۵۱۵
پست الکترونیک :Besat@umsha.ac.ir 

فرم پیشنهادات و شکایات

call_us
پرتال سازمانی نیافام