صفحه اصلی > دفترپرستاري > واحد كنترل عفونت > بیلان کاری 

بيلان كاري واحد كنترل عفونت بيمارستان بعثت در تیر ماه سال جاري

 •  بيماريابي موارد عفونت بيمارستاني به صورت روزانه از كليه بخشها
 •  ارسال آمار عفونت بيمارستاني به مركز بهداشت
 •  وارد كردن اطلاعات مربوط به بيماران عفوني در فرم شماره 1 و 2 و 3 مركز بهداشت به صورت دستي
 •  وارد كردن اطلاعات مربوط به بيماران عفوني در نرم افزار INIS
 •  مشاوره و پيگيري كارها و اقدامات مربوط به نيدل استيك در همكاران محترم
 • بازديد روزانه از بخشها و واحد هاي درماني و پاراكلينيكي
 •  پيگيري موارد التور و بيماريابي روزانه
 •  ارسال اطلاعات مربوط به بيماران التور به مركز بهداشت
 •  جمع آوري اطلاعات مربوط به بيماران كيست هيداتيك و ارسال آنها به مركز بهداشت
 •  پيگيري موارد حيوان گزيدگي و ارسال آنها به مركز بهداشت و هماهنگي جهت انجام واكسيناسيون افراد حيوان گزيده
 •  تهيه پيام بهداشتي و ارسال آنها به تمام بخشها و واحدها
 •  شركت در جلسات كميته هاي مختلف بيمارستاني
 •  شركت در جلسات كميته كنترل عفونت دفتر پرستاري استان
 •  تهيه جزوات مربوط به كنترل عفونت طبق درخواست مسئول محترم اعتباربخشي
 •  پيگيري و جمع آوري فرم هاي آنتي بيوتيك پروفيلاكسي از بخشها
 •  شركت در جلسات حاكميت باليني و اعتبار بخشي
 • شركت در بازديدهاي مديريتي به اتفاق مترون محترم و مديريت محترم
 •  تشكيل پرونده بهداشتي جهت پرسنل جديدالورود
 •  آموزش كنترل عفونت در بيمارستان به پرسنل جديدالورود
 •  پيگيري تهيه درب جهت سينك آندوسكوپي اطفال1 جهت استفاده از محلول پرسيدين RU در اين واحد
 • برگزاري كلاس حضوري همراه با فيلم آموزشي هندواشينگ جهت سه رده پرسنل ( خدمات، كمك بهيار، پرستار ) و واحد هاي آموزشي پاراكلينيك ( آزمايشگاه، راديولوژي، سي تي اسكن )
 •  پيگيري خريد ديسپنسر جهت راهرو كليه بخشها و واحدها و گذاشتن محلول هندراب جهت استفاده همكاران و بيماران
 •  تهيه جزوه آموزشي كنترل عفونت در واحد دياليز- آشپزخانه- آندوسكوپي و... بنا به درخواست واحد اعتبار بخشي
 •  نظرسنجي در مورد اسپري الكل از كليه بخشها و تحليل و تجزيه آن
 •  ارسال اسپري الكل و تقسيم كردن آن بين كليه بخشها و واحدها به تعداد سيصد عدد ( اهدايي از شركت بهبان شيمي )
 •  تجزيه و تحليل شاخص هاي عفونت بيمارستاني و ... و ارسال آنها به واحد R&D
 •  دادن مطالب كنترل عفونت به جناب آقاي فرجي جهت درج در اينترنت
 •  شركت در كلاس هاي آموزشي اعتبار بخشي در آزمايشگاه رفرانس
 •  آموزش نحوه صحيح استفاده از محلولهاي ضدعفوني به مسئولين بخشها در غالب جزوه و آموزش چهره به چهره ( حضوري )
 •  دسته بندي انواع جرم هاي ( عفونت بيمارستاني ) جهت طرح در كميته كنترل عفونت
 •  راند بخشها جهت تفكيك زباله هاي عفوني و غير عفوني با آقاي مستقيمي
 •  پيگيري و بررسي روندهاي مثبت واحد كنترل عفونت ( سه سال قبل تاكنون ) و نوشتن و تجزيه و تحليل آنها و تحويل به واحد محترم تعالي سازماني
 •  آموزش نحوه صحيح استفاده از محلولهاي ضدعفوني كننده به رابط محترم كنترل عفونت و برخي از جراحان و مسئول محترم اتاق عمل (در غالب پيام بهداشتي و چهره به چهره)
 •  انجام كشت محيطي از بخش ICU و بازديد از اين بخش و آموزش نحوه صحيح استفاده از محلولهاي ضدعفوني كننده
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4289 | بازدید امروز : 514 | کل بازدید : 2572276 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 | زمان بازدید : 0.1400