شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > اسامی پزشکان > پزشکان عمومی 

 

پزشکان عمومی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر علی یعقوبی

پزشک عمومی

2

دکتر حسنعلی احمدی

پزشک عمومی

3

دکتر داریوش نایبی

پزشک عمومی

4

دکتر لعیا عباسی

پزشک عمومی

5

دکتر محمد مهدی فضلیان

پزشک عمومی

6

دکتر محمود صدقی

پزشک عمومی

7

دکتر محسن باطنی

پزشک عمومی

8

دکتر محمد شجاعی داویجانی

پزشک عمومی

9

دکتر مرتضی عیوضی

پزشک عمومی

10

دکتر غلامرضا وکیلیان

پزشک عمومی

11

دکتر مسعود شوشتری

پزشک عمومی

12

دکتر امین باماری

پزشک عمومی

13

دکتر محمد صالح رسولی

پزشک عمومی

14

دکتر سید جمال موسوی

پزشک عمومی مقیم سوختگی