خدمات قابل ارائه در این مرکز - پاراكلينيك : راديولوژي ، سونوگرافي ، سي تي اسكن ، ام آر آی آنژيوگرافي ، فيزيوتراپي ، اكو ، آزمايشگاه ، آسيب شناسي ، شنوايي شناسي ، گفتار درماني ، شنوايي سنجي ، كاشت حلزون - درمانگاه تخصصي : جراحي عمومي ، جراحي مغز و اعصاب ، جراحي فك و صورت ، ارتوپدي ، اطفال ، طب فيزيك ، تغذيه ، قلب و عروق ، داخلي درمانگاه فوق تخصصي : جراحي ريه ، گوارش گوش و حلق و بيني ، دست ، زانو ، قلب و عروق اطفال ، گوارش اطفال ، مغزو اعصاب اطفال ، غدد اطفال
پنج شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٦
صفحه اصلي > اسامی پزشکان > پزشکان غیر هیأت علمی 

گروه اطفال

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکتر ابوالفضل پور حسین

متخصص کودکان

 

 

گروه گوش ، حلق و بینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

   

 

2

دکتر سید اکبرمیرعرب

ENTمتخصص

 

 

گروه بیهوشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکترفریاد حاکم زاده

ICUمتخصص بیهوشی مقیم

 

2

دکتر فرید رونیاسی زاده

ICUمتخصص بیهوشی مقیم

 

3

دکترفیروز عزتی

ICUمتخصص بیهوشی مقیم

 

4

دکترسید احمد رضا سلیم بهرامی

ICUمتخصص بیهوشی مقیم

 

5

دکتر محمود رضایی

متخصص بیهوشی

 

6

دکتر حسین مرادی

متخصص بیهوشی

 

 

گروه ارتوپدی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکتر یوسف رزاقی

متخصص ارتوپدی

 

2

دکترمحمد رضا رسته

متخصص ارتوپدی

 

3

دکتر مرتضی مجیدی

متخصص ارتوپدی

 

 

گروه جراحی مغز و اعصاب

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکتر حسن مرادیان لطفی

جراح و متخصص مغز و اعصاب

 

2

دکترعباس بختیاری

جراح و متخصص مغز و اعصاب

 

 

گروه رادیولوژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکتر حمید ابراهیمی ازندریانی

رادیولوژیست

 

 

گروه داخلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکتر الناز عطايي

متخصص داخلی

 

2

 دكتر سيد حسين رضوي

متخصص داخلی

 

 

3

دکتر طاهره عباسی گرواند

متخصص داخلی

 

4

دکتر معین توکلی

متخصص داخلی

 

 

گروه داخلی مغز و اعصاب

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکتر مهپار معتقد

متخصص مغز و اعصاب

 

2

دکترمهرداد افشاری

متخصص مغز و اعصاب

 

 

گروه طب اورژانس

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکتر رسول سلیمی

متخصص طب اورژانس

 

2

دکترسميراميس پور متعبد

متخصص طب اورژانس

 

3

دکتربرضا رضایی

متخصص طب اورژانس

 

4 دكتر سميه آبياري

متخصص طب اورژانس

 

5

دکتر جواد ابراهيمي

متخصص طب اورژانس

 

 

گروه طب فیزیک و توانبخشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکتر علی تجزیه چی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

 

 

گروه قلب و عروق

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکتر کاظم حاجیلو

متخصص قلب و عروق

 

2

دکترمریم رازانی فقهی

متخصص قلب و عروق

 

3 دكتر شاهو مظهري

متخصص قلب و عروق

 

 

گروه داروسازی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

 

1

دکتر فرشید شناسایی

داروساز و کارشناس امور دارویی

 

2 دكتر سروري

داروساز و کارشناس امور دارویی