صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه دوم > آي - سي - يو جنرال ٢ 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

آی سی یو جنرال 2

 

رییس بخش

-

 

مسئول بخش

خانم فتاحی

کارشناس پرستاری

تعداد تخت  فعال

6 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

9 نفر

کمک بهیار

2 نفر

بیمار بر

2 نفر

منشی

1 نفر