شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > بخشهاي بستري > طبقه اول > آي- سي - يو جنرال 

رییس بخشر

مسئول بخش

 

 

 

نام بخش

آی سی یو جنرال

 

رییس بخش

دکتر رحیمی

فلوشیپ بیهوشی

مسئول بخش

خانم بیات

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

23 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

43 نفر

بهیار

1 نفر

کمک بهیار

6 نفر

بیمار بر

7 نفر

منشی

1 نفر