صفحه اصلي > اتاق های عمل > اتاق عمل جنرال 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

اتاق عمل جنرال

 

رئیس بخش

دکتر جوادی

متخصص جراحی عمومی

مسئول واحد

خانم غیاثی

کارشناس  پرستاری

تعداد اتاقهای فعال

14 اتاق فعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پرسنل

 

 

 

کارشناس پرستاری

12 نفر

کاردان اتاق عمل

53 نفر

تکنسین اتاق عمل

2 نفر

کارشناس بیهوشی

5 نفر

کاردان بیهوشی

34 نفر

تکنسین بیهوشی

1 نفر

تکنسین دارویی

1 نفر

بهیار

1 نفر

کمک بهیار

3 نفر

بیماربر

12 نفر

اپراتور

3 نفر

منشی

2 نفر

خدمات قابل ارائه

اعمال فک و صورت گوش و حلق و بینی ، جراحی ، ترمیمی، ارتوپدی ، مغز و اعصاب دندانپزشکی ، نوزادان زیبایی