خدمات قابل ارائه در این مرکز - پاراكلينيك : راديولوژي ، سونوگرافي ، سي تي اسكن ، ام آر آی آنژيوگرافي ، فيزيوتراپي ، اكو ، آزمايشگاه ، آسيب شناسي ، شنوايي شناسي ، گفتار درماني ، شنوايي سنجي ، كاشت حلزون - درمانگاه تخصصي : جراحي عمومي ، جراحي مغز و اعصاب ، جراحي فك و صورت ، ارتوپدي ، اطفال ، طب فيزيك ، تغذيه ، قلب و عروق ، داخلي درمانگاه فوق تخصصي : جراحي ريه ، گوارش گوش و حلق و بيني ، دست ، زانو ، قلب و عروق اطفال ، گوارش اطفال ، مغزو اعصاب اطفال ، غدد اطفال
سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
صفحه اصلي > دفترپرستاري > سوپروایزرهای بالینی 

 

 
 

 

 

 

سوپروایزر

حوزه فعالیت

مدرک تحصیلی

 

خانم فرضیان

طبقه اول

کارشناس ارشد پرستاری

 

 

رزومه کاری

سوپروایزر بالینی

 

   فرضیان

         رتبه اول کارشناسی ارشد آموزش داخلی-جراحی از دانشکده پرستاری مامایی                                  شهید بهشتی تهران

        سوابق خدمتی: 10 سال

         سابقه کار: در بخشهای عفونی-داخلی-هماتولوژی- اطفال-اورژانس-جراحی

         سابقه مدیریتی :سوپروایزر بالینی-سوپروایزر آموزشی پرستار کنترل عفونت و سرپرستار بخش جراحی

                                      و

همکاری با دانشکده پرستاری ومامایی همدان وهلال احمر

 

 

سوپروایزر

حوزه فعالیت

مدرک تحصیلی

 

خانم احساسیان

طبقه دوم

کارشناس پرستاری

 

 

رزومه کاری

سوپروایزر بالینی

 

کارشناس پرستاری

سوابق خدمتی: 3/16سال

سابقه کاری :بخشهای جراحی عمومی  جراحی مغزواعصاب ارتوپدی داخلی ICU

سوابق مدیریتی :16سال

سوپروایزری ازسال 79تا 84 وسال86بصورت متفرقه واز اذر90سوپروایزر بالینی

سرپرستاری بخش جراحی عمومی از سال 1375تا1379و1380تا1383

سرپرستاری بخش داخلی از سال1374تا 1375و1379تا1380

سرپرستاری بخش جراحی مغزواعصاب از1384تا1390

سرپرستاری بخش ارتوپدی 1383تا 1384

هم اکنون سوپروایزربالینی صبح

 

 

سوپروایزر عصر

سوپروایزر شب

مدرک تحصیلی

 

آقای حبیبی- آقای رباطی

خانم سهم الديني

خانم اكبري

آقای رباطی - آقای حبیبی

کارشناس پرستاری