شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > تجهيزات پزشكي 

نام واحد

تجهیزات پزشکی

 

رییس بخش

-

-

مسئول بخش

خانم دست پیمان

کارشناس پرستاری

ناظر تجهیزات پزشکی

آقای حسین موسیوند

 

 

 

خدمات قابل ارائه

 

تهیه پیش فاکتور از شرکت های مختلف

 

هماهنگی با کلیه واحدها و بخش ها جهت آموزش کاربردی تجهیزات

 

پیگیری کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

 

تائید اسناد مربوط به تعمیرات و خرید تجهیزات