شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
دوشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٦
صفحه اصلي > درمانگاه ها > مسئول درمانگاه 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی

 

رییس بخش

دکتر هاشمیان

متخصص جراحی گوش و حلق و بینی

مسئول بخش

خانم توکلی

کارشناس پرستاری

تعداد درمانگاه فعال

18 درمانگاه

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

-

بهیار ( منشی )

5 نفر

کمک بهیار ( منشی )

4 نفر

بیمار بر ( منشی )

5 نفر