شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
سه شنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > دفترپرستاري > مديرخدمات پرستاري 

مدیر خدمات پرستاری

 

خانم فرزانه آزاد

 

 

کارشناس ارشد فیزیولوژی

رزومه کاری

سابقه خدمتی:17

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری وکارشناس ارشد فیزیولوژی

 سابقه کاری در بخشهای ICU و اورژانس

سوابق مدیریتی:13 سال

سوپروایزر بالینی بیمارستان شهید مباشر کاشانی از سال 1378

سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهید مباشر کاشانی از سال 1381

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان شهید مباشر کاشانی از سال1384

سوپروایزر بالینی بیمارستان بعثت از سال 1385

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان بعثت از سال 1393