خدمات قابل ارائه در این مرکز - پاراكلينيك : راديولوژي ، سونوگرافي ، سي تي اسكن ، ام آر آی آنژيوگرافي ، فيزيوتراپي ، اكو ، آزمايشگاه ، آسيب شناسي ، شنوايي شناسي ، گفتار درماني ، شنوايي سنجي ، كاشت حلزون - درمانگاه تخصصي : جراحي عمومي ، جراحي مغز و اعصاب ، جراحي فك و صورت ، ارتوپدي ، اطفال ، طب فيزيك ، تغذيه ، قلب و عروق ، داخلي درمانگاه فوق تخصصي : جراحي ريه ، گوارش گوش و حلق و بيني ، دست ، زانو ، قلب و عروق اطفال ، گوارش اطفال ، مغزو اعصاب اطفال ، غدد اطفال
پنج شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٦
صفحه اصلي > دفترپرستاري > مديرخدمات پرستاري 

مدیر خدمات پرستاری

 

خانم فرزانه آزاد

 

 

کارشناس ارشد فیزیولوژی

رزومه کاری

سابقه خدمتی:17

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری وکارشناس ارشد فیزیولوژی

 سابقه کاری در بخشهای ICU و اورژانس

سوابق مدیریتی:13 سال

سوپروایزر بالینی بیمارستان شهید مباشر کاشانی از سال 1378

سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهید مباشر کاشانی از سال 1381

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان شهید مباشر کاشانی از سال1384

سوپروایزر بالینی بیمارستان بعثت از سال 1385

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان بعثت از سال 1393