شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
سه شنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > بخشهاي بستري > طبقه سوم > هماتولوژي كودكان 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

 

نام بخش

هماتولوژی اطفال

 

رییس بخش

دکتر اصفهانی

-

مسئول بخش

خانم منتقم

کارشناس ارشد پرستاری

تعدا تخت فعال

14 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس ارشد پرستاری

1 نفر

کارشناس پرستاری

5 نفر

بهیار

 3 نفر

بیمار بر

2 نفر

منشی

1 نفر

 

 

خدمات قابل ارائه

شیمی درمانی تزریق خون  نمونه گیری مغز استخوان