شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
سه شنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > بخشهاي بستري > طبقه سوم > نوزادان - NICU 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

NICU - نوزادان

 

رییس بخش

دکتر اقبالیان

فلوشیپ نوزادان

مسئول بخش

خانم فتاحي جاويد

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

12 + 8 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

18نفر

بهیار

-

کمک بهیار

- نفر

بیمار بر

5نفر

منشی

1 نفر