شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
سه شنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > بخشهاي بستري > طبقه سوم > كودكان ١ 


رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

کودکان 1

 

رییس بخش

دکتر بزم آمون

فوق تخصص گوارش اطفال

مسئول بخش

خانم ذبیحیان

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

26  تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

8 نفر

بهیار

 2 نفر

کمک بهیار

4 نفر

بیمار بر

-

منشی

1 نفر