شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > بخشهاي بستري > طبقه دوم > ارتوپدي ٢ 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

ارتوپدی 2

 

رییس بخش

دکتر رزاقی

جراح و متخصص ارتوپدی

مسئول بخش

خانم ضرابيان

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

46 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

9 نفر

بهیار

 3 نفر

کمک بهیار

-

بیمار بر

5 نفر

منشی

1 نفر