شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > واحدهاي پاراكلينيك > راديولوژي > سونوگرافي 


رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

سونوگرافی

 

رییس بخش

دکتر ابراهیمی ازندریانی

رادیولوژیست

مسئول بخش

آقای عسگری

کارشناس رادیولوژی

تعدا اتاق فعال

 2 اتاق

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس  رادیولوژی

- نفر

کاردان رادیو لوژی

- نفر

تکنسین رادیولوژی

- نفر

تایپیست

1 نفر

منشی

1 نفر

 

 

خدمات قابل ارائه

سونوگرافیهای معمولی و داپلر