صفحه اصلی > حوزه ریاست > معرفی رياست 

                                     

              رياست : دكتر محمد رضا ساعتیان
              مرتبه علمي : متخصص جراحی مغز و اعصاب

               تلفن دفتر: 32672211