صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > سیر ترخیص > تصادفات 

مدارک لازم

 

   دانلود : مدارك_لازم_بيماران_تصادفي.pdf           حجم فایل 185 KB
   دانلود : فلوچارت_ترخيص_بيمار_تصادفی.pdf           حجم فایل 253 KB