شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > واحد آموزش بیمار > پیشگیری و ارتقاء سلامت 

پیشگیری و ارتقاء سلامت

   دانلود : پیام46.pdf           حجم فایل 262 KB
   دانلود : برنامه-غذایی.pdf           حجم فایل 206 KB
   دانلود : poster_namak_2.pdf           حجم فایل 507 KB
   دانلود : H-D2.pdf           حجم فایل 3462 KB
   دانلود : broshooor2_204507_204556_(1).pdf           حجم فایل 462 KB
   دانلود : 11111بروشور_هفته_سلامت_93.pdf           حجم فایل 2352 KB
   دانلود : 964_58365.pdf           حجم فایل 534 KB
   دانلود : 210-074730.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود : 109_292_masmomiyat_ba_mavad2.pdf           حجم فایل 541 KB
   دانلود : 109_292_masmomiyat_ba_mavad.pdf           حجم فایل 508 KB
   دانلود : 14.pdf           حجم فایل 655 KB
   دانلود : 2.pdf           حجم فایل 777 KB
   دانلود : مواد_غذایی.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : کلیوی.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود : قلب.pdf           حجم فایل 190 KB
   دانلود : فشار_خون.pdf           حجم فایل 174 KB
   دانلود : دیابت.pdf           حجم فایل 93 KB