شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > واحد آموزش بیمار 

 

 

معرفی واحد آموزش بیمار

هدف از ایجاد این واحد جلب مشارکت بیمار و خانواده بیمار در اجرای برنامه مراقبتی ، برقراری ارتباط مؤثر بین تیم مراقبتی و بیمار / خانواده وی ، تعیین نیازهای آموزشی بیمار در ارتباط با نوع بیماری ، اجرای برنامه آموزشی مرتبط ، ارتقاء آگاهی بیمارن در زمینه مراقبت از خود و ارتقاء سطح ایمنی بیمار می باشد .

این واحد با در نظر داشتن اهداف ذکر شده ، در جهت ارتقاء رضایتمندی بیماران و کمک به بهبود بیمار ، پس از ترخیص فعالیت خود را ازتاریخ 1/7/91 شروع کرده است .

============================