خدمات قابل ارائه در این مرکز - پاراكلينيك : راديولوژي ، سونوگرافي ، سي تي اسكن ، ام آر آی آنژيوگرافي ، فيزيوتراپي ، اكو ، آزمايشگاه ، آسيب شناسي ، شنوايي شناسي ، گفتار درماني ، شنوايي سنجي ، كاشت حلزون - درمانگاه تخصصي : جراحي عمومي ، جراحي مغز و اعصاب ، جراحي فك و صورت ، ارتوپدي ، اطفال ، طب فيزيك ، تغذيه ، قلب و عروق ، داخلي درمانگاه فوق تخصصي : جراحي ريه ، گوارش گوش و حلق و بيني ، دست ، زانو ، قلب و عروق اطفال ، گوارش اطفال ، مغزو اعصاب اطفال ، غدد اطفال
سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
صفحه اصلي > واحد آموزش بیمار 

 

 

معرفی واحد آموزش بیمار

هدف از ایجاد این واحد جلب مشارکت بیمار و خانواده بیمار در اجرای برنامه مراقبتی ، برقراری ارتباط مؤثر بین تیم مراقبتی و بیمار / خانواده وی ، تعیین نیازهای آموزشی بیمار در ارتباط با نوع بیماری ، اجرای برنامه آموزشی مرتبط ، ارتقاء آگاهی بیمارن در زمینه مراقبت از خود و ارتقاء سطح ایمنی بیمار می باشد .

این واحد با در نظر داشتن اهداف ذکر شده ، در جهت ارتقاء رضایتمندی بیماران و کمک به بهبود بیمار ، پس از ترخیص فعالیت خود را ازتاریخ 1/7/91 شروع کرده است .

============================