آينده اي بهتر با مشاركت سالمندان
دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
 • تقديراز بازنشسته در بیمارستان بعثت:
  به گزارش روابط عمومي مجتمع آموزشي درماني بعثت در تاريخ 96/8/27 مراسم تقدير از يكي بازنشستگان بيمارستان برگزار گرديد

 • بازديد مدير كل سازمان زندانهاي استان از مصدومين زمين لرزه :
  مدير كل سازمان زندانهاي استان همدان جهت ملاقات از مصدومين حادثه زمين لرزه در بيمارستان بعثت حاضر شد

 • توزيع محموله كمك هاي مردمي كاركنان بعثت:
  محموله كمك هاي مردمي كاركنان بعثت به كرمانشاه ارسال شده به مناطق زلزله زده توزيع شد

 • ارسال محموله كمك هاي مردمي كاركنان بعثت:
  محموله كمك هاي مردمي كاركنان بعثت به كرمانشاه ارسال شد

 • بازديد امام جمعه از مصدومين زمين لرزه :
  امام جمعه ونماينده مقام معظم رهبري درهمدان جهت ملاقات از مصدومين حادثه زمين لرزه در بيمارستان بعثت حاضر شدند.

 

 

نظر شما راجع به وب سايت بيمارستان بعثت چيست ؟

عالي
خوب
متوسط
نظري ندارم