شعار هفته سلامت : زندگی سالم ، با نشاط و امید * عنوان روز اول : تحرک بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی عنوان روز دوم : غذای سالم ، جامعه سالم * عنوان روز سوم : سفیران سلامت ، نهادهای اجتماعی * عنوان روز چهارم : طرح تحول سلامت ، ارتقاء کیفیت زندگی * عنوان روز پنجم : سلامت روان ، نیاز همه و همیشه * عن.ان روز ششم : هنر و رسانه ، سواد سلامت * عنوان روز هفتم : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی
دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > بسيج جامعه پزشكي > حلقه های صالحین > حلقه صالحین بصیرت 
نام حلقه بصیرت
سر گروه جواد طاهری
تعداد اعضای حلقه 15 نفر
 روزهای تشکیل حلقه پنج شنبه هر هفته
ساعت و مکان تشکیل حلقه ساعت  8.30نماز خانه بیمارستان

 

 

 

 

 

=================

جلسه اول
موضوع تحولات سوریه
تاریخ 23/9/91
خلاصه موضوع

در شروع جلسه  اول در مورد فلسفه و هدف از تشکیل حلقه صالحین داده شد. و سپس در مورد موضوع جلسه که موضوع سوریه بود توضیحات اولیه توسط آقای طاهری سر گروه حلقه داده شد . و هر کدام از اعضا توضیحاتی در مورد تحولات سوریه اعم از شرایط جغرافیایی  ، ژئوپلتیک ، و ....  داده و موضوع را به بحث نشستند و اینکه سوریه به خاطر استراتژیک بودن جغرافیایی و همچنین ایدئولژیک خود برای ایران قابل اهمیت است و به عنوان خط مقدم ایران و خاکریز اول ایران در منطقه محسوب می شود.  ادامه جلسه به جلسه بعد موکول شد.

================

جلسه دوم
موضوع ادامه  بحث تحولات سوریه جلسه قبل
تاریخ 7/10/91
خلاصه موضوع

جلسه بعد زیارت عاشورا در ادامه مبحث تحولات سوریه ادامه پیدا کرد و در مورد طایفه های موجود در سوریه و اختلافات  آنها با دولت مرکزی و همچنین سلفی های وهابی در سوریه و نوع حکومت صحبت گردید و مابقی بحثا به جلسه بعد موکول شد 

امتیازدهی